Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

  DOKUMENTY MAP TURNOVSKO II

            Investiční priority

           Roční akční plán

           Strategický rámec

   

   

  ZPRAVODAJSKÉ LISTY

  Zpravodajské listy 12018 (1)

  Zpravodajské listy 1 2019

  Zpravodajské listy 2020

  Zpravodajské listy 2021

  PREZENTACE Z JEDNÁNÍ

  DOKUMENTY MINISTERSTVA

  DOKUMENTY VÝZVY

  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-1

  OSTATNÍ TISKOVINY