Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

 

Úřední věstník Evropské unie C189/1

DOPORUČENÍ RADY ze dne 22. května 2018
o klíčových kompetencích pro celoživotní učení
(Text s významem pro EHP)    CELEX_32018H0604(01)_CS_TXT

Hodnocení žáků v 2.pololetí 2019/2020                                                                                                                                                                                                                  http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020?fbclid=IwAR1TN7j6gNUoYEqu5YH_yJWBcklxxvd09nq1qF1aZDv–u8w2Fuk_3ILy98