Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Realizační tým

  • Ing. Lenka Krupařová, hlavní manažer projektu,  kruparova@mapturnovsko.cz, tel. 720 036 529
  • Mgr. Karel Bárta,  odborný konzultant, barta@mapturnovsko.cz, tel. 720 031 267
  • Kateřina Mrkvičková, koordinátor spádovosti škol (zajištění jednání se školami, poradenská a organizační činnost),  mrkvickova-map@seznam.cz, tel. 605 488 263
  • Lenka Kvintusová, specialista na komunikaci (naplňování komunikačního plánu a publicita projektu), kvintusova@mapturnovsko.cz, tel. 776 695 828
  • RNDr. Robert Rölc, Ph.D., koordinátor (řízení zpracování MAP včetně zpracování analýz),  rolc@mapturnovsko.cz, tel. 606 603 194
  • Zdenka Svobodová, finanční manažer, svobodova@mapturnovsko.cz, tel. 728 712 362
  • Simona Vošvrdová, administrativní pracovník, vosvrdova@mapturnovsko.cz, tel. 724 396 862
  • Bc. Marcela Jandová, manažer KA4 (řízení aktivit ve spolupráci s VCT), jandova@vctu.cz, tel.: 737 288 811
  • Ing. Kamila Kořánová, manažer KA4 (řízení aktivit ve spolupráci s knihovnou, SVČ a ZUŠ), kamila.koranova@seznam.cz, tel.: 732 475 243

Řídící výbor

předsedkyně:

členové: