Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Číslo výzvy : 02_18_063

Rozdíl mezi výzvami Šablony I a Šablony II

  • Rozšíření počtu oprávněných žadatelů – nově určeny také pro základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání
  • Snížení minimální výše celkových výdajů z 200 000 Kč na 100 000 Kč
  • Navýšení částek pro výpočet maximální výše finanční podpory pro MŠ a ZŠ
  • Nově zařazené šablony (např. projektové dny, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, školní kariérový poradce na ZŠ, aktivity rozvíjející ICT ve školách)

Alokace 5 645  000,-

Každá škola může podat pouze jednu žádost 

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
Maximální výše výdajů:

  • pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč);
  • pro ZUŠ a školská zařízení pro zájmové vzdělávání: 100 000 Kč na subjekt + (počet žáků/účastníků x 1 800 Kč)

Dokumenty výzvy: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm

Výzva šablony II – 3. verze

Přílohy výzvy

Kalkulačka indikátorů – šablony II

Stanovisko k projektovému dni – korona

Žádost o změnu ISKP verze 2.3 platná od 29.1.2021   Nová specifická kapitola 8.3 Předčasné ukončení/prodloužení projektu – žadatel vyplňuje pouze datum ukončení projektu, finanční plán upravuje ŘO

 

Vzhledem k časté aktualizaci dokumentů na stránkách MŠMT, doporučujeme sledovat přímo stránky výzvy, nebo se obraťte na svou MAS, která Vám s administrací pomůže.