Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Název projektu: MAP Turnovsko II.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609
Doba realizace projektu: 1.3.2018 – 28. 2.2022
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
Realizátor: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Anotace projektu: Projekt je zaměřen v první části na rozvoj a aktualizaci dokumentace MAP a akčních plánů, a to prostřednictvím prohloubení procesu společného plánování a rozvoje partnerství škol, jejich zřizovatelů i dalších organizací působících ve vzdělávání v ORP Turnov. V další části je zaměřen na implementaci aktivit MAP, tedy na realizaci konkrétních aktivit, které vycházejí z výstupů přechozího projektu MAP Turnovsko. I v této části je kladen důraz na spolupráci mezi organizacemi v rámci ORP.

Celkovým cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Se zapojením do projektu souhlasily všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Turnov, celkem 37 škol. Do realizace projektu budou zapojeny i další subjekty podílející se na vzdělávání.

 • Zajímá Vás Výroční zpráva ČŠI 2018/2019 ?
  vloženo: 23.01.2020
  Celou si ji můžete nyní přečíst na záložce Podpora školám v sekci Různé. Její název je Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 a byla zveřejněna v prosinci 2019. ... zobrazit celý příspěvek

 • Naslouchej a vyprávěj.
  vloženo: 20.01.2020
  Kniha, která bude vydána u příležitosti výročí 200 let založení Městské knihovny Antonína Marka a 60 let založení ZŠ Žižkova Turnov. Autory knihy jsou žáci ZŠ Žižkova, J.Kepková a E.Kordová. Slavnostní křest ... ... zobrazit celý příspěvek

 • kraj vyhlásil dotace
  vloženo: 20.12.2019
  Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu vyhlásil dotační tituly. Všechny informace jsou zveřejněny na stránkách kraje. https://dotace.kraj-lbc.cz/skolstvi-a-mladez ... zobrazit celý příspěvek

 • Výzva MŠMT
  vloženo: 05.12.2019
  MŠMT zveřejnilo znění výzvy pro rok 2020 na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence základních škol - hodnocení škol podle výsledků žáků v soutěžích ve školním roce 2019/2020 celý dokument je zveřejněn na záložce Podpora ... ... zobrazit celý příspěvek