Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Název projektu: MAP Turnovsko II.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609
Doba realizace projektu: 1.3.2018 – 28. 2.2022
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
Realizátor: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Anotace projektu: Projekt je zaměřen v první části na rozvoj a aktualizaci dokumentace MAP a akčních plánů, a to prostřednictvím prohloubení procesu společného plánování a rozvoje partnerství škol, jejich zřizovatelů i dalších organizací působících ve vzdělávání v ORP Turnov. V další části je zaměřen na implementaci aktivit MAP, tedy na realizaci konkrétních aktivit, které vycházejí z výstupů přechozího projektu MAP Turnovsko. I v této části je kladen důraz na spolupráci mezi organizacemi v rámci ORP.

Celkovým cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Se zapojením do projektu souhlasily všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Turnov, celkem 37 škol. Do realizace projektu budou zapojeny i další subjekty podílející se na vzdělávání.

 • Setkání příjemců IPo MAP
  vloženo: 20.09.2019
  V rámci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích se v pondělí 25.9.2019 uskuteční v Nové radnici v Turnově další setkání příjemců IPo MAP. Setkání je určeno pro pracovníky MAP celého Libereckého ... ... zobrazit celý příspěvek

 • Praktický seminář - vlastní hodnocení školy
  vloženo: 09.08.2019
  Na září je pro zájemce přichystán praktický seminář Vlastní hodnocení školy. Seminář je pořádán ve dvou termínech. V úterý 24.září je obsahová náplň určena malotřídním základním školám Pozvánka1-5 Ve středu 25.září je seminář ... ... zobrazit celý příspěvek

 • Novinky ve sbírce zákonů
  vloženo: 08.08.2019
  8.srpna byla vydána 83. a 84. částka Sbírky zákonů ve kterých byly mimo jiné zveřejněny tato nařízení : Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek ... ... zobrazit celý příspěvek

 • Je finské školství tak úžasné?
  vloženo: 05.08.2019
  Jakub Lucký Finské školství je známé svými úspěchy v mezinárodních testech, v rámci národního vzdělávání ale děti skoro žádnými testy neprocházejí. V čem jsou tedy tak dobří? https://plus.rozhlas.cz/je-finske-skolstvi-tak-uzasne-odpovi-jakub-lucky-7958619?fbclid=IwAR2gGMwkRjydNMTn9CFqicxHgbIqdP6qbkHgzG8CN-M3tInE9WFeOSnLsmQ ... zobrazit celý příspěvek