Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Název projektu: MAP Turnovsko II.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609
Doba realizace projektu: 1.3.2018 – 28. 2.2022
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
Realizátor: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Anotace projektu: Projekt je zaměřen v první části na rozvoj a aktualizaci dokumentace MAP a akčních plánů, a to prostřednictvím prohloubení procesu společného plánování a rozvoje partnerství škol, jejich zřizovatelů i dalších organizací působících ve vzdělávání v ORP Turnov. V další části je zaměřen na implementaci aktivit MAP, tedy na realizaci konkrétních aktivit, které vycházejí z výstupů přechozího projektu MAP Turnovsko. I v této části je kladen důraz na spolupráci mezi organizacemi v rámci ORP.

Celkovým cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Se zapojením do projektu souhlasily všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Turnov, celkem 37 škol. Do realizace projektu budou zapojeny i další subjekty podílející se na vzdělávání.

 • Výzva MŠMT
  vloženo: 05.12.2019
  MŠMT zveřejnilo znění výzvy pro rok 2020 na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence základních škol - hodnocení škol podle výsledků žáků v soutěžích ve školním roce 2019/2020 celý dokument je zveřejněn na záložce Podpora ... ... zobrazit celý příspěvek

 • Jednání Řídícího výboru
  vloženo: 13.11.2019
  V pondělí 9.12.2019 se v prostorách Nové radnice uskuteční další jednání Řídícího výboru MAP Turnovsko II. Na programu jednání je mimo jiné projednání a schválení Ročního akčního plánu 2019/2020, Vyhodnocení Ročního ... ... zobrazit celý příspěvek

 • Seminář spojený s exkurzí
  vloženo: 11.11.2019
  Pouze do 29.listopadu 2019 se můžete předběžně přihlásit na seminář spojený s exkurzí METODY AKTIVNÍHO UČENÍ. Seminář se bude konat ve středu 15.dubna 2020 v ZŠ Kunratice. Podrobnosti včetně programu jsou uvedeny ... ... zobrazit celý příspěvek

 • Nové přírůstky v knihovně MAP
  vloženo: 29.10.2019
  Do Knihovny MAP byly přikoupeny nové tituly. Jejich seznam i stručnou anotaci si můžete prohlédnout na záložce Dokumenty/Knihovna MAP ... zobrazit celý příspěvek