Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Název projektu: MAP Turnovsko II.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609
Doba realizace projektu: 1.3.2018 – 28. 2.2022
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
Realizátor: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Anotace projektu: Projekt je zaměřen v první části na rozvoj a aktualizaci dokumentace MAP a akčních plánů, a to prostřednictvím prohloubení procesu společného plánování a rozvoje partnerství škol, jejich zřizovatelů i dalších organizací působících ve vzdělávání v ORP Turnov. V další části je zaměřen na implementaci aktivit MAP, tedy na realizaci konkrétních aktivit, které vycházejí z výstupů přechozího projektu MAP Turnovsko. I v této části je kladen důraz na spolupráci mezi organizacemi v rámci ORP.

Celkovým cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Se zapojením do projektu souhlasily všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Turnov, celkem 37 škol. Do realizace projektu budou zapojeny i další subjekty podílející se na vzdělávání.

 • MAP II je u konce.....MAP III na začátku
  vloženo: 24.03.2022
  Jednání Řídícího výboru, bylo oficiálně poslední "akcí" MAP Turnovsko II. Členové na něm schválili závěrečné dokumenty projektu, zejména investiční priority, sebehodnotící zprávu, roční akční plán i jeho vyhodnocení. Veškeré dokumenty jsou ... ... zobrazit celý příspěvek

 • Jednání Řídícího výboru
  vloženo: 09.02.2022
  Na pondělí 28.února je naplánováno poslední jednání Řídícího výboru v rámci realizace projektu MAP Turnovsko II. Členové Řídícího výboru budou mimo jiné schvalovat i finální verzi Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ... ... zobrazit celý příspěvek

 • Pracovní dílna online pro pedagogy 2. stupně ZŠ
  vloženo: 28.01.2022
  Pokud jste učitelem ČJ na 2. stupni, můžete se ve čtvrtek 10.2. od 14:00  přihlásit na online kurz- pracovní dílnu - Rozvoj syntaktické kompetence ve výuce češtiny na 2.stupni ZŠ. Více Pozvanka_Stepanik ... zobrazit celý příspěvek

 • Změna investičních priorit
  vloženo: 12.01.2022
  Do konce ledna mají školy opět možnost aktualizovat své investiční priority. Vyplněnou tabulku se souhlasem zřizovatele je nutné poslat paní Mrkvičkové (mrkvickova-map@seznam.cz )nejpozději do 31.ledna 2022. Další aktualizace bude nejdříve v září ... ... zobrazit celý příspěvek