Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Název projektu: MAP Turnovsko II.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609
Doba realizace projektu: 1.3.2018 – 28. 2.2022
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
Realizátor: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Anotace projektu: Projekt je zaměřen v první části na rozvoj a aktualizaci dokumentace MAP a akčních plánů, a to prostřednictvím prohloubení procesu společného plánování a rozvoje partnerství škol, jejich zřizovatelů i dalších organizací působících ve vzdělávání v ORP Turnov. V další části je zaměřen na implementaci aktivit MAP, tedy na realizaci konkrétních aktivit, které vycházejí z výstupů přechozího projektu MAP Turnovsko. I v této části je kladen důraz na spolupráci mezi organizacemi v rámci ORP.

Celkovým cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Se zapojením do projektu souhlasily všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Turnov, celkem 37 škol. Do realizace projektu budou zapojeny i další subjekty podílející se na vzdělávání.

 • Změna investičních priorit
  vloženo: 12.01.2022
  Do konce ledna mají školy opět možnost aktualizovat své investiční priority. Vyplněnou tabulku se souhlasem zřizovatele je nutné poslat paní Mrkvičkové (mrkvickova-map@seznam.cz )nejpozději do 31.ledna 2022. Další aktualizace bude nejdříve v září ... ... zobrazit celý příspěvek

 • Prevence vzniku ploché nohy
  vloženo: 12.01.2022
  Druhý online seminář z dílny Zdravé Štístko, tentokrát na téma PREVENCE VZNIKU PLOCHÉ NOHY, určen zejména pro pedagody MŠ, proběhne v obdobném režimu, jako první. Proto pokud máte zájem nezapomeňte se ... ... zobrazit celý příspěvek

 • Zdravé štístko
  vloženo: 05.01.2022
  S novým rokem přicházejí i nové příležitosti. Tentokrát on-line pro všechny zájemce, kterým záleží na zdravém pohybovém vývoji dětí. Pozvánka Kurz prevence vadného držení těla ... zobrazit celý příspěvek


 • vloženo: 23.12.2021
  Přejeme Vám  příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce 2022 pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů.   Realizační tým MAP Turnovsko II. ... zobrazit celý příspěvek