Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Název projektu: MAP Turnovsko II.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609
Doba realizace projektu: 1.3.2018 – 28. 2.2022
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
Realizátor: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Anotace projektu: Projekt je zaměřen v první části na rozvoj a aktualizaci dokumentace MAP a akčních plánů, a to prostřednictvím prohloubení procesu společného plánování a rozvoje partnerství škol, jejich zřizovatelů i dalších organizací působících ve vzdělávání v ORP Turnov. V další části je zaměřen na implementaci aktivit MAP, tedy na realizaci konkrétních aktivit, které vycházejí z výstupů přechozího projektu MAP Turnovsko. I v této části je kladen důraz na spolupráci mezi organizacemi v rámci ORP.

Celkovým cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Se zapojením do projektu souhlasily všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Turnov, celkem 37 škol. Do realizace projektu budou zapojeny i další subjekty podílející se na vzdělávání.

 • Mateřské školy mohou i nadále platit chůvy ze šablon!
  vloženo: 20.07.2020
  Začátkem července 2020 byla schválena vyhláška č. 319/2020, kterou se mění dosavadní vyhláška o předškolním vzdělávání. Důsledkem této vyhlášky je zachování možnosti financování chův ze šablon – ať už v projektech druhé vlny ... ... zobrazit celý příspěvek

 • Dovolujeme si připomenout....
  vloženo: 01.07.2020
  MŠMT vyhlásilo výzvu Šablony III. Základní informace naleznete http://www.mapturnovsko.cz/map2/podpora-skolam/ruzne/ Pro správné podání žádosti je třeba se seznámit se všemi dokumenty. MAS podle místní příslušnosti, poskytuje konzultace a pomoc při zpracování žádosti a zpráv o ... ... zobrazit celý příspěvek

 • ...a je to venku...
  vloženo: 18.06.2020
  Slavnostní představení knihy Naslouchej a vyprávěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje, kterou napsaly a nakreslily žáci Základní školy v Žižkově ulici v Turnově, se sice neuskutečnilo v původně plánovaném termínu v březnu, ale až ... ... zobrazit celý příspěvek

 • Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů...
  vloženo: 03.06.2020
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ na rok 2020. Program  je rozdělen do tří ... ... zobrazit celý příspěvek