Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Název projektu: MAP Turnovsko II.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609
Doba realizace projektu: 1.3.2018 – 28. 2.2022
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
Realizátor: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Anotace projektu: Projekt je zaměřen v první části na rozvoj a aktualizaci dokumentace MAP a akčních plánů, a to prostřednictvím prohloubení procesu společného plánování a rozvoje partnerství škol, jejich zřizovatelů i dalších organizací působících ve vzdělávání v ORP Turnov. V další části je zaměřen na implementaci aktivit MAP, tedy na realizaci konkrétních aktivit, které vycházejí z výstupů přechozího projektu MAP Turnovsko. I v této části je kladen důraz na spolupráci mezi organizacemi v rámci ORP.

Celkovým cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Se zapojením do projektu souhlasily všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Turnov, celkem 37 škol. Do realizace projektu budou zapojeny i další subjekty podílející se na vzdělávání.

 • Zpravodajské listy 122018
  vloženo: 19.12.2018
  Do záložky Dokumenty ke stažení, bylo vloženo nové číslo Zpravodajských listů. ... zobrazit celý příspěvek

 • Jednání Řídícího výboru MAP
  vloženo: 07.12.2018
  V pondělí 3. prosince proběhlo v nové pobočce knihovny Antonína Marka, která je umístěna v budově vlakového nádraží v Turnově II,  pracovní setkání Řídícího výboru MAP Turnovsko II. Během jednání byl mimo ... ... zobrazit celý příspěvek

 • Jednání řídícího výboru
  vloženo: 26.11.2018
  pracovní jednání Řídícího výboru projektu  se uskuteční v pobočce Městské knihovny Antonína Marka, budova nádraží, U Nádraží 1296, Turnov II.  v pondělí 3.12.2018 od 14:00 hod. Na programu je mimo jiné i schvalování Investičních priorit a ... ... zobrazit celý příspěvek

 • Seminář pro pedagogy ZŠ
  vloženo: 26.11.2018
  Praktický seminář pro pedagogy na téma    Školní třída, její vedení a diagnostika ve čtvrtek 6. 12. 2018 , od 9:00 do 15:30 hodin,  Základní škola Turnov, 28. října, školní klub Lektor   Mgr. Petr Šolc ... zobrazit celý příspěvek