Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Číslo výzvy : 02_20_080

Žádost o podporu je možné podávat od 31. 3. 2020 do 29. 6. 2021

Podpora je určena opět pouze pro MŠ a ZŠ

Alokace 2 730 000,-

Každá škola může podat pouze jednu žádost v rozmezí 

  • Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
  • Maximální výše výdajů: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků
    x 1 500 Kč)

 

Dokumenty výzvy: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm

Výzva šablony III

Přílohy výzvy šablony III

Kalkulačka indikátorů šablony III

Prezentace šablony III

Metodický dopis

Metodický dopis č.1

Metodický dopis č.2

Metodický dopis č.3

Stanovisko k projektovému dni – korona

Žádost o změnu ISKP verze 2.3 platná od 29.1.2021  Nová specifická kapitola 8.3 Předčasné ukončení/prodloužení projektu. Aplikace IS KP14+ umožňuje ve výzvě 80 editovat finanční plán a tím i podat kompletní žádost o změnu data ukončení projektu ze strany příjemce. V žádosti o předčasné ukončení/prodloužení projektu v III. vlně šablon je potřeba vybrat obrazovky Projekt, Indikátory, Finanční plán (s výběrem obrazovky Finanční plán dojde automaticky k výběru obrazovek Rozpočet Přehled zdrojů financování).Přesný postup je uveden v uživatelské příručce v kap. 8.3 Předčasné ukončení/prodloužení projektu. Řídicí orgán žádá příjemce v III. vlně šablon o kompletní zpracování žádosti o změnu vč. finančního plánu.

Vzhledem k časté aktualizaci dokumentů na stránkách MŠMT, doporučujeme sledovat přímo stránky výzvy, nebo se obraťte na svou MAS, která Vám s administrací pomůže