Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

vedoucí pracovní skupiny   Mgr. Michal Loukota – ZŠ Turnov, Skálova
e-mail: michal.loukota@zsskalova.cz, tel.: 737 131 295

 

Pracovní skupina pro financování

vedoucí pracovní skupiny  Mgr. Martina Marková – Městský úřad Turnov, zástupce rodičů,
e-mail: m.markova@mu.turnov.cz, tel.: 481 366 757

 

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

vedoucí pracovní skupiny  Mgr. Jana Pekařová – ZŠ Turnov, Skálova
e-mail:  jana.pekarova@zsskalova.cz, tel.: 481 322 770

 

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

vedoucí pracovní skupiny   Mgr. Radmila Laudová – ZŠ Turnov, 28.října
e-mail:  skola@2zs-turnov.cz, tel.: 481 311 640

 

Pracovní skupina zájmové a ostatní vzdělávání

vedoucí pracovní skupiny  Ing.Lenka Krupařová – zájmové vzdělávání
e-mail: kruparova@mapturnovsko.cz, tel.: 720 036 529