Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Aktuality

Jednání Řídícího výboru, bylo oficiálně poslední “akcí” MAP Turnovsko II. Členové na něm schválili závěrečné dokumenty projektu, zejména investiční priority, sebehodnotící zprávu, roční akční plán i jeho vyhodnocení. Veškeré dokumenty jsou zveřejněny na záložce Dokumenty/Zápisy z jednání.

Naše práce, ale nekončí. 1.3.2022 začal projekt MAP Turnovsko III. Nyní připravujeme nové stránky. Prozatím tedy budeme aktuality zveřejňovat zde.

Na pondělí 28.února je naplánováno poslední jednání Řídícího výboru v rámci realizace projektu MAP Turnovsko II.

Členové Řídícího výboru budou mimo jiné schvalovat i finální verzi Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Turnov, jehož součástí je i Strategický rámec MAP ORP Turnov – seznam investičních priorit . Celý dokument si již nyní můžete stáhnout a popřípadě připomínkovat na záložce Dokumenty k připomínkování.

Projekt MAP Turnovsko II bude 28.2.2022 ukončen. Od 1.3.2022 se začne realizovat MAP Turnovsko III.

Do konce ledna mají školy opět možnost aktualizovat své investiční priority. Vyplněnou tabulku se souhlasem zřizovatele je nutné poslat paní Mrkvičkové (mrkvickova-map@seznam.cz )nejpozději do 31.ledna 2022.

Další aktualizace bude nejdříve v září 2022.

Samotný formulář naleznete na záložce Dokumenty k připomínkování. Aktuální dokument Investiční priority pak na záložce dokumenty ke stažení.

Přejeme Vám  příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce 2022 pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti,
osobních i pracovních úspěchů.
 
Realizační tým MAP Turnovsko II.

Česká školní inspekce  vydala nové metodické doporučení – Přístupy k náročnému chování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních a možnosti jeho řešení. Celý dokument si můžete stáhnout zde nebo na záložce Podpora školám/Různé

Jedná se o praktický workshop, na kterém budou připomenuty základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel (kopírování, vzorce, listy, zalamování, vložení řádků …). Workshop bude probíhat v počítačové učebně, účastníci si tedy budou moci vše vyzkoušet. Pozvánka_pro_MŠ_-_excel_final