Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Síť místních lídrů / expertů

 

Mgr. Karel Bárta – rovné příležitosti

Mgr. Radmila Laudová – matematická gramotnost

Mgr. Michal Loukota – rovné příležitosti (základní vzdělávání)

Mgr. Jana Pekařová – čtenářská gramotnost

Eva Kordová –  čtenářská gramotnost

Mgr. Dagmar Rakoušová – rovné příležitosti (předškolní vzdělávání)

Mgr. Ing. Tomáš Zakouřil – zájmové a neformální vzdělávání