Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov
AKTIVITY, KTERÉ PROBÍHAJÍ DLE POTŘEBY V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU

Kroužky pro žáky ve spolupráci s SVČ

Kroužky pro děti a žáky ve spolupráci s VCT

Aktivity pro děti a žáky ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka

Spolupráce na přípravě knihy Naslouchej a vyprávěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje

Spolupráce na vydání knihy Škola je samá legrace

Aktivity pro děti a žáky ve spolupráci se ZUŠ

Metodická podpora školám   

MAPí knihovna – Zapůjčování literatury

 

  • Zároveň realizační tým pravidelně doplňuje Strategický rámec, Akční plán, aktualizuje analytickou část MAP, investiční priority, vypracovává sebehodnotící zprávy, vyhodnocuje RAP a předkládá ZoR a ŽoP.
  • Pravidelně probíhají jednání Řídícího výboru, pracovních skupin a porady realizačního týmu.

 

ŘÍJEN

Alternativní a podporující výukové metody – Seminář Robert Čapek

Výjezdní setkání ředitelů

ČERVENEC

9.7. Workshop s rodiči v MŠ Alešova pod vedením Mgr. Jany Leitnerové

ČERVEN

Zkušenosti z finského školství, pro pracovní skupiny

Jednání řídícího výboru

15.6. Setkání pracovní skupiny Rovné příležitosti

12.6.  Setkání pracovní skupiny pro zájmové a neformální vzdělávání

9.6. Slavnostní představení knihy Naslouchej a vyprávěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje

8.6. Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti

3.6.  Setkání pracovní skupiny pro financování

2.6. Online setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost

2.6. Setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost

KVĚTEN

26.5. Setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost

22.5. Setkání pracovní skupiny pro zájmové a neformální vzdělávání

DUBEN

15.4. Metody aktivního učení, seminář na ZŠ Praha, Kunratice –  proběhne v náhradním termínu

BŘEZEN

3.3. Setkání ředitelek MŠ – Prohlídka nových prostor v MŠ Donská

ÚNOR

28.2. Setkání pedagogů ZŠ – Nové metody vzdělávání žáků v praxi – s hospitací a prohlídkou školy v Rovensku pod Troskami

24.2. Setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost

17.2. Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti

LEDEN

30.1. Program Babička a dědeček do školky

23.1. Program Babička a dědeček do školky

18.1. Jednání pracovního týmu

16.1. Program Babička a dědeček do školky

14.1. Seminář na téma Principy práce se žáky s odlišným mateřským jazykem

9.1. Program Babička a dědeček do školky