Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov
PROSINEC

9.12. – Jednání Řídícího výboru

13.12.- Kritické myšlení

14.12. – Kritické myšlení

LISTOPAD

6.11. Workshop pro rodiče v MŠ Jana Palacha

8.-9.11. – Kritické myšlení

18.11. – Setkání PS – rovné příležitosti

19.11. – Seminář – Cesty ke čtenářské gramotnosti formou literárních dílen

19.11.- Setkání PS- rovné příležitosti

21.11- Setkání PS – financování

22.11.- Setkání PS – neformální vzdělávání

26.11.-Setkání PS -matematická a čtenářská gramotnost

29.11.- Setkání PS – neformální vzdělávání

 

ŘÍJEN

7.10.- Setkání PS

8.10. – Workshop – Využití ozobotů ve výuce

10.-11.10. Setkání ředitelů z ORP

15.10. Setkání PS

17.10. – seminář – Alternativní a podporující výukové metody – R.Čapek

 

ZÁŘÍ

9.9. – Seminář – Cesty ke čtenářské gramotnosti

13.9.- Kurz kritického myšlení (kurz trvá do 14.12.)

19.9. – Videotrénink ZŠ Mírová

23.9. – Setkání příjemců IPO MAP v Turnově

24.9. -Seminář – Vlastní hodnocení školy – 13:00 – 1.-5. třída

25.9. -Seminář – Vlastní hodnocení školy – 13:00 – úplné základní školy

SRPEN

28.8.- Seminář – formativní hodnocení v praxi – Jana Pekařová

 

ČERVEN

3.6. – Jednání Řídícího výboru, školení

KVĚTEN

21.5. – Formativní hodnocení – ZŠ Příšovice

20.5. –  Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti

24.5. – Setkání pracovní skupiny pro zájmové a neformální vzdělávání

28.5. – Setkání pracovní skupiny pro financování

DUBEN

30.4. Končí sběr dotazníků  – Rovné příležitosti na školách

23.4. Formativní hodnocení – ZŠ Turnov, Skálova

10.4.  Formativní hodnocení – ZŠ Rovensko p.Tr.

8.4.  Setkání ředitelů MŠ – Karlovice

BŘEZEN

29.3. Setkání pracovní skupiny pro neformální vzdělání

26.-27.3. Setkání ředitelů

22.3. Jednání RT

20.3. Formativní hodnocení žáků MŠ

18.3. Formativní hodnocení žáků ZŠ, Příšovice

12.3. Formativní hodnocení – výchovní poradci a speciální pedagogové, ZŠ

ÚNOR

22.2. Jednání pracovního týmu

Setkání pracovní skupiny financování

18.2. Setkání pracovní skupiny rovné příležitosti

12.2. Vlastní hodnocení školy – MŠ

7.2. Setkání pracovní skupiny matematická gramotnost

LEDEN

30.1. Program Babička a dědeček do školky

23.1. Program Babička a dědeček do školky

18.1. Jednání pracovního týmu

16.1. Program Babička a dědeček do školky

9.1. Program Babička a dědeček do školky