Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov
AKTIVITY, KTERÉ PROBÍHAJÍ DLE POTŘEBY (a možností) V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU

Kroužky pro žáky ve spolupráci s SVČ

Kroužky pro děti a žáky ve spolupráci s VCT

Aktivity pro děti a žáky ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka

Spolupráce na přípravě knihy Naslouchej a vyprávěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje

Spolupráce na vydání knihy Škola je samá legrace

Aktivity pro děti a žáky ve spolupráci se ZUŠ

Metodická podpora školám   

MAPí knihovna – Zapůjčování literatury

  • Zároveň realizační tým pravidelně doplňuje Strategický rámec, Akční plán, aktualizuje analytickou část MAP, investiční priority, vypracovává sebehodnotící zprávy, vyhodnocuje RAP a předkládá ZoR a ŽoP.

 

ÚNOR 2022

28.2.2022  – Závěrečné jednání Řídícího výboru MAP Turnovsko II

25. 2. 2022 – Závěrečné setkání PS pro zájmové a neformální vzdělávání

25.2. 2022 – Pracovní setkání realizačního týmu

24.2. 2022 – Setkání k Evaluaci MAP – online

23. 2. 2022 – Závěrečné setkání PS pro matematickou gramotnost.

22. 2. 2022 – Závěrečné setkání PS pro čtenářskou gramotnost.

21. 2. 2022 – Závěrečné setkání PS pro rovné příležitosti.

11. 2. 2022 – Setkání k prezentaci knihy Děti Turnovu

10.2.2022 – Rozvoj syntaktické kompetence ve výuce češtiny na 2.stupni ZŠ

7. 2. – 11. 2. – Kurz FIE Basic – školní klub ZŠ Turnov, ul. Skálova

7. 2. 2022 – Práce s tabulkou (Excel) – praktický workshop pro  ředitelky, vedoucí učitelky i pedagogy MŠ – 2.část náhradní termín

3. 2. 2022 – Setkání příjemců IPo MAP – online

LEDEN 2022

28.1.2022- Setkání RT

27. 1.2022 – Setkání MAPů z okresu Semily se zástupci Středního článku– online

19.1.2022 – Kurz první pomoci pro MŠ II.

18. 1. 2022 – Zdravé Štísko – online seminář – Prevence vzniku ploché nohy

12. 1. 2022 – Kurz první pomoci pro MŠ I.

11. 1. 2022 – Zdravé Štísko – online seminář – Prevence vadného držení těla

PROSINEC 2021

13. 12. 2021 – Pracovní skupina pro Rovné příležitosti

9. 12. 2021 – Pracovní skupina pro Matematickou gramotnost

7. 12. 2021 – Pracovní skupina pro Čtenářskou gramotnost

4. 12. 2021 –  Závěr kurzu Škola bez poražených na Volavci

LISTOPAD 2021

29.11.2021 – Práce s tabulkou (Excel) – praktický workshop pro  ředitelky, vedoucí učitelky i pedagogy MŠ – 2.část

26.11.2021 – Tisková beseda – Co přinesl projekt školám v ORP Turnov?

22. 11. 2021 – Práce s tabulkou (Excel) – praktický workshop pro  ředitelky, vedoucí učitelky i pedagogy MŠ – 1.část

ŘÍJEN 2021

29.-30.10.Pokračování kurzu Feuersteinova instrumentálního obohacování –  závěr

19.10. 2.stupeň- aktualizace ŠVP

18.10. Pracovní skupina pro rovné příležitosti

15.-16.10. Pokračování kurzu Feuersteinova instrumentálního obohacování

Škola bez poražených

12.10. 1.stupeň – aktualizace ŠVP

4.10. Geogebra – workshop pro pedagogy – ZŠ 28.října – lektor pan Jirman

ZÁŘÍ 2021

29.9. Aktualizace ŠVP ZV – ZŠ Skálova, Turnov – seminář

23.-24.9. Setkání platforem Podpora ředitelů MŠ a ZŠ

21.9. Aktualizace ŠVP ZV – ZŠ Skálova, Turnov

18.9. Škola bez poražených – 5 setkání po 6 vyučovacích hodinách ( ve spolupráci s Komunitní školou Volavec)

17.-18.9. Pokračování kurzu Feuersteinova instrumentálního obohacování

14.9. Workshop  3D tisk ve výuce, ZŠ Žižkova

2.9. Metodika práce asistenta pedagoga, školení na ZŠ Žižkova

SRPEN 2021

30.8. seminář na ZŠ Příšovice, aktualizace ŠVP, formativní hodnocení

30.8. setkání IPo MAP

26.-28.8. Pokračování kurzu Feuersteinova instrumentálního obohacování

25.8.jednání Řídícího výboru

25.8. zahájení kurzu Feuersteinova instrumentálního obohacování

24.8. Setkání k přípravě knihy Děti Turnovu

KVĚTEN 2021

25.5. Setkání zřizovatelů

21.5. Metody moderní didaktiky- Mgr. Robert Čapek, Ph.D. – online

11.5. Jednání realizačního týmu

10.5. Pracovní skupina pro rovné příležitosti

4.5.  Pedagogický den v MŠ  –  Heterogenní vs. homogenní skupina v MŠ – online

DUBEN 2021

15.4. Webinář FIT HOMEOFFICE: Jak sedět a vlastně se hýbat? aneb Webinář pro práci z domova i online výuka bez bolesti

8.4. Pedagogický den v MŠ  –  online

7.4. Vlastní hodnocení školy – 9:00 online seminář pro MŠ

7.4. Vlastní hodnocení školy – 13:00 online seminář pro ZŠ

6.4. Jednání realizačního týmu

6.4. Pracovní skupina Čtenářské gramotnosti

BŘEZEN 2021

19.3. Pracovní skupina Zájmové a neformální vzdělávání

19. 3. setkání v rámci spolupráce s MAP Mladá Boleslav  přesunuto náhradní termín je 17. 9. 2021

17. 3. Pedagogický den v MŠ Sluníčko –  online

9.3. Seminář pro ředitele ZŠ  – online – metodická podpora školám – úprava ŠVP s ohledem na aktualizaci RVP ZV

10.3. Seminář pro ředitele ZŠ  – online – metodická podpora školám – úprava ŠVP s ohledem na aktualizaci RVP ZV

5.3. Jednání realizačního týmu

ÚNOR 2021

26.2. Setkání IPo MAP

23.2. Setkáni SRP

13.2. Čtením a psaním ke kritickému myšlení  – online setkávání pedagogů

5.2. Jednání realizačního týmu

LEDEN 2021

23.1. Čtením a psaním ke kritickému myšlení  – online setkávání pedagogů

8.1. Jednání realizačního týmu