Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Aktualizace Investičních priorit MAP 

Do 8.11.2019 bylo možné  opět aktualizovat Investiční záměry v dokumentu MAP Turnovsko II. Výsledný dokument je zveřejněn níže a bude schvalován na příštím jednání Řídícího výboru. Investiční priority k projednání 09122019

 

Aktualizace Ročního akčního plánu

Na základě podkladů ze škol a školských zařízení byl vypracován nový Roční plán na období 2019-2020, který bude také projednán na jednání Řídícího výboru. Roční akční plán 2019-2020

 

Vyhodnocení Ročního akčního plánu 2018/19

Ve spolupráci se školami došlo k vypracování vyhodnocení Ročního akčního plánu, který bude také projednán na jednání Řídícího výboru  Vyhodnocení RAP 2018-2019