Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Aktualizace Ročního akčního plánu

Do souboru prosím doplňte nové projekty, které realizujete nebo plánujete na tento školní rok. V prvním sloupečku doplňte údaje o své škole dle uvedeného popisu.  Soubor je rozdělen na 3 stejné tabulky jako u stávajících projektů, doplnění proto proveďte do tabulek, kde se nové projekty objevily. Aktivity, které realizujete v rámci projektu Šablony, do tabulek neuvádějte, doplníme je sami z dostupné databáze.

RAP_nové_projekty_2019_20

Vyhodnocení Ročního akčního plánu 2018/19

V souboru jsou uvedeny stávající projekty. Najděte si prosím svoji školu a proveďte aktualizaci údajů uvedených projektů v posledním prázdném sloupečku (typy odpovědí jsou uvedeny v záhlaví sloupečku – splněno / zrušeno / v realizaci / plánováno), podle potřeb i ve sloupečku Rozpočet. Pokud u některého projektu napíšete stav v realizaci nebo plánováno upravte podle skutečnosti i údaje ve sloupečku Harmonogram.

Soubor obsahuje 3 tabulky:

a) projekty infrastruktury – aktivity investičního charakteru

b) projekty aktivit jednotlivých škol – aktivity neinvestičního charakteru realizované samostatně (ne ve spolupráci více škol) – typickým příkladem jsou šablony, pořizování drobného majetku (nábytek, učebnice,…), vzdělávání pedagogů mimo šablony

c) projekty spolupráce (společné aktivity) – aktivity ve spolupráci s jinými subjekty (jiná škola, muzeum, knihovna,…)

Proveďte proto prosím kontrolu a opravy u všech 3 tabulek.

RAP_vyhodnoceni_2018_19