Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Fotogalerie

Blanka Blažková, lektorka působící v Obecně prospěšné společnosti META a také jako pedagožka na Zdravotnické škole v Turnově, přijala v lednu pozvání na setkání pedagogů ZŠ, aby poradila, jak na práci se žáky s odlišným mateřským jazykem.