Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Fotogalerie

V kanceláři MAP Turnovsko je pro všechny zájemce z řad pedagogů k dispozici “MAPácká knihovna”.

Seznam knih je k dispozici na vyžádání.