Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Metodický materiál MŠMT k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání od 1.9.2021 – Metodika ke vzdělávání cizinců MŠ a ZŠ web

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  k 1.9.2021 RVP PV září 2021

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – srpen 2021 – Opatření_ministra_RVP_PV_44476 – EP

Dopis Jaromíra Berana –  informace o nabytí účinnosti Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (č.j. MSMT-44476/2020-6) Dopis MŠMT

Manuál k provozu škol a školských zařízení – MŠMT 17.8.2021

Informace k provozu škol s účinností od 1.srpna a další aktuální informace  Informace pro školy 1.8.2021

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+

Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských
zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19
4.9.2020  Metodický-návod

Informace k použití finančních prostředků na technické vybavení základních škol
PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19
( „MANUÁL“) – Manual_25_srpna (2)

Informace pro školy a školská zařízení o aktualizaci manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19  COVID-19_rozšířený

přílohy manuálu:  přílohy k manuálu- letáky

DOPORUČENÍ ČŠI PRO ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCI SE VZDĚLÁVACÍM OBSAHEM VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Doporučení ČŠI pro školy

Nejčastější dotazy k 26.8.20  Dotazy a odpovědi vydané na základě aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví byly upraveny informace týkající se nošení roušek a pořádání hromadných akcí.

 

STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR DO ROKU 2030+

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo návrh strategie 2030+ 

PODPORA FINANCOVÁNÍ PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI UČITELŮ DO NÁROKU PHMAX V MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ na rok 2020.

 

odkaz na stránky MŠMT – aktuální znění Věstníků  http://www.msmt.cz/dokumenty/format-pdf