Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov
  • Základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2020/2021.

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021

 

Mgr. Karel Bárta – pomůcka pro hodnocení žáků v II.pol.školního roku 2019/2020