Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů – Zpíváme si pro radost

V projektu MAP Turnovsko II. jsme se v rámci podpory tvořivosti a podnikavosti u dětí v oblasti kultury zaměřili na spolupráci základních uměleckých škol a základních škol. Dne 30.3.2019 byla uspořádána soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů žáků ZUŠ i ZŠ s cílem podpořit motivaci žáků k hudbě.

Soutěžní přehlídka s názvem Zpíváme si pro radost se konala od 10 hod. ve velkém sále Kulturního centra Střelnice Turnov od 10 hodin. Do soutěže se přihlásily tyto sbory: Carmina Pardubice, DPS ZUŠ Dubňany, Karolka Liberec, Písnička Praha, Rarášci Náchod a Turnováček ZUŠ Turnov, celkem 180 dětí. Zúčastněné sbory si nejprve vyzkoušely jeviště a následně předvedly nacvičený repertoár před odbornou porotou a diváky. Přehlídku sborů uváděl pan Vojtěch Franců. Porota byla složena ze sbormistrů nejlepších dětských pěveckých sborů v republice – například Roman Pallas, Tomáš Pospíšil a Vilém Valkoun. Během pauzy, kdy se radila porota, bylo pro děti připraveno divadelní představení souboru Čmukaři, tak, aby čekání na verdikt poroty bylo příjemnější. Nakonec byly vyhlášeny tři nejlepší sbory. Všem zúčastněným sborům byla předána ocenění – diplomy a věcné ceny a třem nejlepším sborům i peněžní odměny.

Všichni sbormistři a korepetitoři byli odměněni květinami.

Organizaci soutěžní přehlídky zajistily učitelky ze Základní umělecké školy v Turnově – paní Ladislava Grundová, Šárka Košťálová a Daniela Nechutná.

  

 

Setkání ředitelů mateřských škol z ORP Turnov

V rámci projektu MAP Turnovsko II. proběhlo dne 8. 4. 2019 setkání ředitelů mateřských škol ORP Turnov v nově otevřené mateřské škole Karlovice – Sedmihorky. Hned na začátku setkání přivítal přítomné pan starosta Mgr. Ondřej Havrda, který informoval o procesu a úskalí stavby nové mateřské školy. Do prosince 2018 využívala mateřská škola provizorní prostory na obecním úřadě. Nyní je již mateřská škola v nové budově, s kapacitou 28 dětí, mateřská škola poskytuje příjemné prostředí plné pohody, klidu a prostoru pro hry a poznávání. Společně pak následovala prohlídka nové mateřské školy s ředitelkou Bc. Eliškou Jandovou. Ředitelky mateřských škol společně diskutovali o dění ve mateřských školách. Děkujeme všem ředitelkám mateřských škol za účast.

Za realizační tým projektu MAP Turnovsko II – Mrkvičková Kateřina

Tajemství ukryté v kameni

Od února 2019 podporujeme v rámci projektu MAP Turnovsko II. polytechnické vzdělávání žáků základních škol. Jedná se o spolupráci pedagogů ZŠ a pracovníků Střediska volného času na výukovém programu nazvaném „Tajemství ukryté v kameni“. Tento výukový program probíhá zábavnou formou v nové učebně mineralogie Žluté ponorky, je určený pro děti 4.- 5.tříd základních škol a je zaměřený na mineralogii a neživou přírodu.

Děti se dozvídají, jak vznikají základní horniny, jaké jsou vlastnosti minerálů a kde se berou drahokamy. Vlastní výuka probíhá následovně – třída se rozdělí na polovinu, jedna skupina si v dílně vlastnoručně vybrousí drahý kámen a druhá skupina se seznamuje se základními vlastnostmi minerálů formou hry. Následně si skupiny činnosti vymění a po 1,5 hodině celkového času odchází třída zpět do školy.

Do výukového programu se již zapojili žáci ze Základní školy 28.října, třídy 4.A a 4.B a dále žáci ze Základní školy Žižkova, třídy 5.A, 5.B a 5.C

Další vzdělávání v učebně mineralogie bude probíhat během dubna 2019   https://www.ponorkaturnov.cz/novinka/tajemstvi-ukryte-v-kameni

12.2.2019

Premiéru využití zasedací místnosti v turnovské nové radnici obstaral workshop na téma Vlastní hodnocení školy určený ředitelkám, vedoucím učitelkám a učitelkám mateřských škol  v rámci projektu MAP Turnovsko II.  Lektorem workshopu byl zkušený Mgr. Karel Bárta, který je odborným konzultantem projektu MAP Turnovsko II.

Během workshopu byla zdůrazněna zákonná povinnost zpracovávat vnitřní hodnocení mateřské školy, účastníci byli informováni o kritériích hodnocení Českou školní inspekcí. V praktické části si pedagogové připravili osnovu vlastního hodnocení včetně předmětu, metod, technik, časového rozvržení a osobní odpovědnosti k využití ve svých mateřských školách.

Za realizační tým Ing. Lenka Krupařová

Podpora neformálního vzdělávání

Od listopadu 2018 v rámci projektu MAP Turnovsko II. finančně podporujeme spolupráci knihovny s mateřskými školami, tato aktivita má název „Babička a dědeček do školky“ a rozvíjí čtenářskou gramotnost u dětí z mateřských škol. Pohádkové babičky docházejí pravidelně jednou týdně do mateřské školky, čtou dětem před spaním pohádkové knížky a děti si následně v odpoledních činnostech malují a vyprávějí na dané téma.