Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Číslo výzvy : 02_16_022

Zveřejnění avíza výzvy: duben 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu: nejpozději polovina roku 2017
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: druhá polovina roku 2019
Délka trvání projektu: 24 měsíců

Alokace 4 500 000,-

Každá škola může podat pouze jednu žádost v rozmezí  minimální částka 200.000,-

                                                                                                              maximální částka 200.000 + (počet dětí/žáků x 2200)

Dokumenty výzvy:  https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-022-sablony-pro-ms-a-zs-i-mrr.htm

Představení výzvy – Šablony pro MŠ a ZŠ 2016

příloha č. 3 přehled šablon

Uživatelská příručka – práce v ISKP

Kalkulačka indikátorů – šablony 1