Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Do konce ledna mají školy opět možnost aktualizovat své investiční priority. Vyplněnou tabulku se souhlasem zřizovatele je nutné poslat paní Mrkvičkové (mrkvickova-map@seznam.cz )nejpozději do 31.ledna 2022.

Další aktualizace bude nejdříve v září 2022.

Samotný formulář naleznete na záložce Dokumenty k připomínkování. Aktuální dokument Investiční priority pak na záložce dokumenty ke stažení.