Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Lenka Kvintusová

1 2 3 6

Kniha, která bude vydána u příležitosti výročí 200 let založení Městské knihovny Antonína Marka a 60 let založení ZŠ Žižkova Turnov.

Autory knihy jsou žáci ZŠ Žižkova, J.Kepková a E.Kordová. Slavnostní křest proběhne na ZŠ Žižkova v březnu.

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu vyhlásil dotační tituly. Všechny informace jsou zveřejněny na stránkách kraje.

https://dotace.kraj-lbc.cz/skolstvi-a-mladez

MŠMT zveřejnilo znění výzvy pro rok 2020 na poskytnutí dotace z rozvojového programu

Excelence základních škol – hodnocení škol podle výsledků žáků v soutěžích ve školním roce 2019/2020

celý dokument je zveřejněn na záložce Podpora školám/Různé

V pondělí 9.12.2019 se v prostorách Nové radnice uskuteční další jednání Řídícího výboru MAP Turnovsko II. Na programu jednání je mimo jiné projednání a schválení Ročního akčního plánu 2019/2020, Vyhodnocení Ročního akčního plánu 2018/2020 a dokumentu Investiční priority MAP. Všechny dokumenty jsou uveřejněny na záložce Dokumenty/dokumenty k připomínkování.

Pozvánka na jednání Řídícího výboru

Pouze do 29.listopadu 2019 se můžete předběžně přihlásit na seminář spojený s exkurzí METODY AKTIVNÍHO UČENÍ.

Seminář se bude konat ve středu 15.dubna 2020 v ZŠ Kunratice. Podrobnosti včetně programu jsou uvedeny v příloze. Pozvánka – Kunratice

 

 

 

Do 8.11.2019 můžete opět aktualizovat své Investiční záměry v dokumentu MAP Turnovsko II.

Na záložce Dokumenty/Dokumenty k připomínkování / jsou vloženy potřebné formuláře, které je potřeba vyplnit  a  zaslat

na e-mail: mrkvickova-map@seznam.cz

Seminář, který povede Petra Braunová, uznávaná česká spisovatelka knih pro děti a mládež, lektorka a publicistka, proběhne v úterý 19. listopadu 2019
od 14:00 do 16:30 hodin ve školním klubu ZŠ Skálova Turnov.
A na co se můžete těšit ?

 • praktické příklady práce s dětským čtenářem, ukázka tvůrčího psaní a seznámení s literární tvorbou.
 • hlavní tematické okruhy semináře:
  • Motivace dětí ke čtenářství
  • Práce s literárním textem formou literární dílny /škola + knihovna/
  • Vlastní tvorba spisovatelky a ukázky práce s jednotlivými tituly
  • Návaznost na projekt Učíme se příběhem – kategorie Prostor – titul Dům doktora Fišera a další tituly
  • Praktická ukázka tvůrčího psaní

přihlásit se můžete do 13.11.2019 na e-mailu: mrkvickova-map@seznam.cz

Ve spolupráci se Vzdělávacím centrem Turnov, o.p.s. byl připraven cyklus lekcí “Metoda dobrého startu”.

Už na pondělí 25.listopadu je připravena úvodní lekce pro rodiče a děti, kde se budete moci seznámit, jak lekce probíhá a jak si Vaše děti vedou.

více informací na záložce Co se děje/ informace pro veřejnost

1 2 3 6