Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Lenka Kvintusová

1 2 3 6

MŠMT zveřejnilo znění výzvy pro rok 2020 na poskytnutí dotace z rozvojového programu

Excelence základních škol – hodnocení škol podle výsledků žáků v soutěžích ve školním roce 2019/2020

celý dokument je zveřejněn na záložce Podpora školám/Různé

V pondělí 9.12.2019 se v prostorách Nové radnice uskuteční další jednání Řídícího výboru MAP Turnovsko II. Na programu jednání je mimo jiné projednání a schválení Ročního akčního plánu 2019/2020, Vyhodnocení Ročního akčního plánu 2018/2020 a dokumentu Investiční priority MAP. Všechny dokumenty jsou uveřejněny na záložce Dokumenty/dokumenty k připomínkování.

Pozvánka na jednání Řídícího výboru

Pouze do 29.listopadu 2019 se můžete předběžně přihlásit na seminář spojený s exkurzí METODY AKTIVNÍHO UČENÍ.

Seminář se bude konat ve středu 15.dubna 2020 v ZŠ Kunratice. Podrobnosti včetně programu jsou uvedeny v příloze. Pozvánka – Kunratice

 

 

 

Do 8.11.2019 můžete opět aktualizovat své Investiční záměry v dokumentu MAP Turnovsko II.

Na záložce Dokumenty/Dokumenty k připomínkování / jsou vloženy potřebné formuláře, které je potřeba vyplnit  a  zaslat

na e-mail: mrkvickova-map@seznam.cz

Seminář, který povede Petra Braunová, uznávaná česká spisovatelka knih pro děti a mládež, lektorka a publicistka, proběhne v úterý 19. listopadu 2019
od 14:00 do 16:30 hodin ve školním klubu ZŠ Skálova Turnov.
A na co se můžete těšit ?

 • praktické příklady práce s dětským čtenářem, ukázka tvůrčího psaní a seznámení s literární tvorbou.
 • hlavní tematické okruhy semináře:
  • Motivace dětí ke čtenářství
  • Práce s literárním textem formou literární dílny /škola + knihovna/
  • Vlastní tvorba spisovatelky a ukázky práce s jednotlivými tituly
  • Návaznost na projekt Učíme se příběhem – kategorie Prostor – titul Dům doktora Fišera a další tituly
  • Praktická ukázka tvůrčího psaní

přihlásit se můžete do 13.11.2019 na e-mailu: mrkvickova-map@seznam.cz

Ve spolupráci se Vzdělávacím centrem Turnov, o.p.s. byl připraven cyklus lekcí “Metoda dobrého startu”.

Už na pondělí 25.listopadu je připravena úvodní lekce pro rodiče a děti, kde se budete moci seznámit, jak lekce probíhá a jak si Vaše děti vedou.

více informací na záložce Co se děje/ informace pro veřejnost

Na úterý 8.10. je pro zájemce ze řad pedagogů připraven na ZŠ 28.října praktický workshop  Využití Ozobotů ve výuce.

Workshop bude zaměřen na ukázky práce s Ozoboty, tj. roboty, které je možné používat ve všech předmětech na 1. i 2. stupni základních škol. Účastníci budou mít možnost vše si vyzkoušet, pomůcky budou ve škole k dispozici. Všichni si pak domů odnesou jednoduchý manuál, který jim pomůže v začátcích při práci s Ozobotem.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději do 2.10. na e-mail: mrkvickova-map@seznam.cz

Celá pozvánka Pozvánka workshop

Příloha Použití Ozobotu ve výuce

V rámci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích se v pondělí 23.9.2019 uskuteční v Nové radnici v Turnově další setkání příjemců IPo MAP.

Setkání je určeno pro pracovníky MAP celého Libereckého kraje. V rámci setkání proběhne i  workshop, kde bude účastníkům představena možnost využití sociálních sítí pro účely komunikace s veřejností.

1 2 3 6