Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Na pondělí 28.února je naplánováno poslední jednání Řídícího výboru v rámci realizace projektu MAP Turnovsko II.

Členové Řídícího výboru budou mimo jiné schvalovat i finální verzi Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Turnov, jehož součástí je i Strategický rámec MAP ORP Turnov – seznam investičních priorit . Celý dokument si již nyní můžete stáhnout a popřípadě připomínkovat na záložce Dokumenty k připomínkování.

Projekt MAP Turnovsko II bude 28.2.2022 ukončen. Od 1.3.2022 se začne realizovat MAP Turnovsko III.