Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov
MŠMT vyhlásilo výzvu Šablony III. Základní informace naleznete http://www.mapturnovsko.cz/map2/podpora-skolam/ruzne/
Pro správné podání žádosti je třeba se seznámit se všemi dokumenty.
MAS podle místní příslušnosti, poskytuje konzultace a pomoc při zpracování žádosti a zpráv o realizaci pro všechny ZDARMA.
Pokud si nevíte rady, zavolejte.