Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ na rok 2020.

Program  je rozdělen do tří modulů.

Modul A je určen pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy

Modul B je určen pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy

Modul C určen pro právnické osoby vykonávající činnost střední školy a konzervatoře

Školy předkládají požadavky pro zapojení do rozvojového programu krajskému úřadu v Liberci, z toho MŠ a ZŠ již do 15. července 2020, střední školy a konzervatoře pak do 15. srpna 2020.

více včetně odkazů na jednotlivé přílohy je na http://www.mapturnovsko.cz/map2/podpora-skolam/informace-z-msmt/