Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Celou si ji můžete nyní přečíst na záložce Podpora školám v sekci Různé. Její název je Kvalita a efektivita vzdělávání
a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 a byla zveřejněna v prosinci 2019.