Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu vyhlásil dotační tituly. Všechny informace jsou zveřejněny na stránkách kraje.

https://dotace.kraj-lbc.cz/skolstvi-a-mladez