Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

V pondělí 9.12.2019 se v prostorách Nové radnice uskuteční další jednání Řídícího výboru MAP Turnovsko II. Na programu jednání je mimo jiné projednání a schválení Ročního akčního plánu 2019/2020, Vyhodnocení Ročního akčního plánu 2018/2020 a dokumentu Investiční priority MAP. Všechny dokumenty jsou uveřejněny na záložce Dokumenty/dokumenty k připomínkování.

Pozvánka na jednání Řídícího výboru