Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Seminář, který povede Petra Braunová, uznávaná česká spisovatelka knih pro děti a mládež, lektorka a publicistka, proběhne v úterý 19. listopadu 2019
od 14:00 do 16:30 hodin ve školním klubu ZŠ Skálova Turnov.
A na co se můžete těšit ?

 • praktické příklady práce s dětským čtenářem, ukázka tvůrčího psaní a seznámení s literární tvorbou.
 • hlavní tematické okruhy semináře:
  • Motivace dětí ke čtenářství
  • Práce s literárním textem formou literární dílny /škola + knihovna/
  • Vlastní tvorba spisovatelky a ukázky práce s jednotlivými tituly
  • Návaznost na projekt Učíme se příběhem – kategorie Prostor – titul Dům doktora Fišera a další tituly
  • Praktická ukázka tvůrčího psaní

přihlásit se můžete do 13.11.2019 na e-mailu: mrkvickova-map@seznam.cz