Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Do 8.11.2019 můžete opět aktualizovat své Investiční záměry v dokumentu MAP Turnovsko II.

Na záložce Dokumenty/Dokumenty k připomínkování / jsou vloženy potřebné formuláře, které je potřeba vyplnit  a  zaslat

na e-mail: mrkvickova-map@seznam.cz