Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

8.srpna byla vydána 83. a 84. částka Sbírky zákonů ve kterých byly mimo jiné zveřejněny tato nařízení :

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády,ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Celé znění je zveřejněno na záložce  Dokumenty/ Metodická pomoc školám