Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Na záložce Dokumenty/metodická pomoc školám, je zveřejněn seznam všech veřejných, státních, soukromých, zahraničních vysokých škol a poboček zahraničních vysokých škol v České republice, které mohou  poskytovat vysokoškolské vzdělání, včetně odkazů na jejich webové stránky.