Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

V červnu je plánováno další setkání Řídícího výboru MAP Turnovsko II. Datum, hodina i místo budou s předstihem zveřejněny.

Před samotným jednáním proběhne ještě workshop na téma Inkluzivní vzdělávání.