Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

V pondělí 3. prosince proběhlo v nové pobočce knihovny Antonína Marka, která je umístěna v budově vlakového nádraží v Turnově II,  pracovní setkání Řídícího výboru MAP Turnovsko II. Během jednání byl mimo jiné odsouhlasen dokument Investiční priority v oblasti vzdělávání na ORP Turnov či Roční akční plán 2018/2019.

Ing.Lenka Krupařová představila dokument – Komunikační plán, Mgr. Karel Bárta  seznámil přítomné s přehledem aktivit, které byly v rámci projektu prozatím podpořeny, paní Zdena Svobodová přednesla celkový rozpočet projektu a RNDr. Robert Rölc prezentoval vyhodnocení Ročního akčního plánu 2017/2018.  Jednání bylo bezprostřední a bylo doplněno prohlídkou nové knihovny.