Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Zvyšování kvality vzdělávání bylo cílem konference v Hradci Králové, kde Mgr. Karel Bárta seznámil přítomné účastníky se zkušenostmi z projektu MAP Turnovsko II. Jako příklad dobré praxe byla uvedena podpora ředitelů mateřských a základních škol v oblasti managementu a školského práva, rovněž tak metodická pomoc, další vzdělávání pedagogů při uplatňování formativního hodnocení žáků i v oblasti vlastního hodnocení školy či konkrétní akce na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, přírodovědného a technického vzdělávání.

Největší ohlas vzbudily informace o překážkách, které brání úspěšnému inkluzivnímu vzdělávání, jako je malá znalost základních dokumentů o inkluzivním vzdělávání, nedostatečné personální podmínky, nepružnost při přiznávání finančních prostředků pro podpůrná opatření, značná administrativa či malý zájem o změnu ke zlepšení výsledků ve vzdělávání ze strany části veřejnosti.