Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

pracovní jednání Řídícího výboru projektu  se uskuteční v pobočce Městské knihovny Antonína Marka,

budova nádraží, U Nádraží 1296, Turnov II.  v pondělí 3.12.2018 od 14:00 hod.

Na programu je mimo jiné i schvalování Investičních priorit a ročního akčního plánu.