Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Nejen školy, ale i ostatní organizace působící ve vzdělávání, mohou prostřednictvím vyplnění formuláře zažádat

o zařazení nových či změnu stávajících projektových záměrů.

Vyplněný formulář je třeba naskenovat a zaslat na  e-mail:

brychovamap@seznam.cz – do 15.11.2018

Formulář –  Návrh na změnu investičních priorit

Aktuální seznam Investičních priorit je uložen na záložce Dokumenty