Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

1. Česká školní inspekce

PISA_2020_04_01_ČG, MG, PřG

PISA_2012_matematika

PISA_2015_přírodověda

2. Národní pedagogický institut České republiky

Vzdělávací obsah  dokument kde je možné stáhnout jednotlivé tematické okruhy vzdělávacího obsahu češtiny jako druhého jazyka

I.Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání

II. Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání (vstupní orientační test)

Učíme češtinu jako 2.jazyk  – publikace META, o.p.s.

 

3. Formativní hodnocení

 

4. Výuka online

 

5. Inkluzivní vzdělávání

 

6. Evropa

 

 7. Inspirace pro Vás

 

8. Vysoké školy