Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Dokument Investiční priority byl ze strany škol a obcí aktualizován. Nyní se diskutuje v pracovních skupinách a následně 25.3. bude předložen na jednání Řídícího výboru

ke schválení. IP -před schválením 25.3.24

Další dokumenty, které budou schvalovány na řídícím výboru 25.3.2024

3_SWOT3_analýza_20240325

4_Strategický_rámec_MAP_Turnov_20240325

 

 

Do 29.2.2024 můžete aktualizovat :

Investiční priority 22.09.2023

pomocí formuláře :

Návrh_na_změnu_MAPTUR

Zde prosím vyplňte údaje do příslušné záložky podle Vašeho typu školy.

Školy, kde je MŠ i ZŠ vyplňují obě tyto záložky.

ZUŠ a SVČ se dle metodiky řadí mezi zájmové, neformální, celoživotní vzdělávání.

Nutné je vyplnit všechny předepsané kolonky, pro způsob vyplnění se prosím inspirujte schválenou poslední verzí.
Údaje ve sloupci “z toho předpokládané výdaje EFRR” se vypočtou automaticky, údaje neupravujte.

Vyplněnou tabulku prosím zašlete elektronicky na e-mail: mrkvickova-map@seznam.cz, nejpozději do 29. 2. 2024.