Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Aktuality

Dotační fond Libereckého kraje,  vyhlásil výzvu v programu č. 1.5 – Ochrana škol jako možných měkkých cílů.

Dotace je určena na opatření vedoucí k větší bezpečnosti mateřských, základních a středních škol nezřizovaných krajem.

Žádost o dotaci podává obec, která může podat maximálně dvě žádosti.

V jedné žádosti může být řešeno více škol.

Příjem žádostí bude od 28.6.  do 31.8.2024

min. výše dotace 25.000,-        max. výše dotace 100.000,-       výše dotace je 50%

Veškeré informace naleznete na stránkách kraje https://dotace.kraj-lbc.cz/pozarni-ochrana-a-prevence-kriminality-dotacni-fond/1-5-ochrana-skol-jako-moznych-mekkych-cilu-nbsp-d456645.htm

“Připojte se k nám a objevte kouzlo Canvy – nástroje, který promění váš způsob výuky a inspiruje vaše studenty.”

V pondělí 29.dubna se na Nové radnici naučíte nové dovednosti v této aplikaci. Pozvánka 

Zájemci se mohou hlásit do 19.dubna na mrkvickova-map@seznam.cz

MŠMT vyhlásilo výzvu  Šablony pro neformální vzdělávání. https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_24_031-sablony-pro-neformalni-vzdelavani/

Oprávnění žadatelé jsou :   soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost s právní formou spolek, ústav, obecně prospěšná společnost nebo účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností a zároveň splňují podmínku dlouhodobé práce s dětmi a mládeži a mají členskou základnu.

Žádost je možné podávat od 8.dubna do 30.srpna2024

Případné konzultace na telefonu 234 814 777 v době od 9-15 hodin