Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Síť místních lídrů / expertů

 

Mgr. Karel Bárta, OPS pro Český ráj – rovné příležitosti

Mgr. Michal Loukota, ZŠ Skálova – rovné příležitosti (základní vzdělávání)

Mgr. Dagmar Rakoušová, MŠ a ZŠ Sluníčko – rovné příležitosti (předškolní vzdělávání)

Mgr. Petra Jágrová, ZŠ Skálova  – matematická gramotnost, moderní didaktické formy

Mgr. Jana Pekařová, ZŠ Skálova – čtenářská gramotnost, moderní didaktické formy

Eva Kordová, Městská knihovna Antonína Marka –  čtenářská gramotnost

Mgr. Ing. Tomáš Zakouřil, SVČ Žlutá ponorka – zájmové a neformální vzdělávání

Mgr. Vítězslav Šťastný, DiS, ZŠ Zborovská – základní vzdělávání

Mgr. Lukáš Kočvara, ZŠ Malá Skála – základní vzdělávání

Mgr. Iva Koťátková, ZŠ Svijanský Újezd – základní vzdělávání

Věra Nejedlová, MŠ Mašov – předškolní vzdělávání