Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

  Zápis z pracovního jednání Řídicího výboru (ŘV) projektu
  dne 25. 3. 2024 od 14:00 hodin  Zápis

  Příloha č.1  Strategický rámec MAP Turnovsko 25.3.2024

  Příloha č.2 Investiční priority 25.3.2024

   

  Zápis z pracovního jednání Řídicího výboru (ŘV) projektu
  dne 11. 12. 2023 od 14:00 hodin  Zápis

  Příloha  č.1  Popis složení Řídicího výboru projektu MAP Turnovsko IV

  Příloha č.2 Statut Řídicího výboru MAP Turnovsko IV

  Příloha č.3 Jednací řád Řídícího výboru

  Příloha č.4  Organizační struktura

  Příloha č.5  Komunikační plán

  Příloha č.6  Jednací řád pracovních skupin