Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Realizační tým

 • Ing. Lenka Krupařová, projektový manažer a koordinátor klíčové aktivity 4,  kruparova@mapturnovsko.cz, tel. 720 036 529
 • Mgr. Karel Bárta, odborný konzultant,  barta@mapturnovsko.cz, tel. 720 031 267
 • Ing. Kamila Kořánová, manažer klíčové aktivity 4,  kamila.koranova@seznam.cz, tel. 732 475 243
 • Kateřina Mrkvičková, koordinátor spádovosti škol (zajištění jednání se školami, poradenská a organizační činnost),  mrkvickova-map@seznam.cz, tel. 605 488 263
 • Lenka Kvintusová, specialista na komunikaci (naplňování komunikačního plánu a publicita projektu), kvintusova@mapturnovsko.cz, tel. 776 695 828
 • RNDr. Robert Rölc, Ph.D., analytik (řízení zpracování MAP včetně zpracování analýz),  rolc@mapturnovsko.cz, tel. 606 603 194
 • Zdenka Svobodová, finanční manažer, svobodova@mapturnovsko.cz, tel. 728 712 362
 • Petra Patočková, administrativní pracovník,  patockova@mapturnovsko.cz, tel. 737 114 316

Řídicí výbor

předsedkyně:

 • Mgr. Petra Houšková

místopředseda:

 • Mgr. Karel Bárta

členové:

 • RNDr. Robert Rölc, Ph.D.
 • Ing. Lenka Krupařová
 • Mgr. Michal Loukota
 • Mgr. Dagmar Rakoušová
 • Věra Nejedlová
 • Mgr. Zuzana Bílková
 • Mgr. Denisa Štelzigová
 • Mgr. Martina Melíšková
 • Iveta Rudolfová
 • Pavlína Horníková
 • Šárka Košťálová
 • Ing. Tomáš Zakouřil
 • zástupce kraje – bude doplněno
 • Mgr. Lenka Šulanová
 • Mgr. Martina Marková
 • Jan Kozák
 • Lenka Kvintusová
 • Lenka Malá