Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Programovací období 2021-2027 změnilo název svého operačního programu. Nyní se jmenuje Jan Amos Komenský (JAK).  Šablony pro školy, ale zůstávají.  28.2. 2022 byly představeny a dále byly zveřejněny odpovědi na nejčastější otázky. Nově budou moci čerpat i SVČ či ZUŠ.

Výzva č.02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I je vyhlášena

https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/

Žádosti se mohou podávat od 25. 5. 2022 – 28. 4. 2023

nově v aplikaci IS KP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/ , v aplikaci je nutná nová registrace

Seminář Šablony MŠ a ZŠ – prezentace

otázky a odpovědi 28.2.2022