Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Název projektu: MAP Turnovsko IV
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008137
Doba realizace projektu: 1. 9. 2023 – 31. 12. 2025
Program: Operační program Jan Amos Komenský
Výzva: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP
Realizátor: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Anotace projektu: Předkládaný projekt navazuje na projekt MAP Turnovsko III a je zaměřen na pokračování spolupráce v oblasti vzdělávání v ORP Turnov. Součástí je rozvoj a aktualizace MAP, vnitřní hodnocení projektu a implementace akčních plánů. Během realizace projektu jsou mj. navrhovány a realizovány aktivity na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání, a to ve spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání v ORP.

Celkovým cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Se zapojením do projektu souhlasily všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Turnov, celkem 45 škol dle IZO.