Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

vedoucí pracovní skupiny   Mgr. Michal Loukota – ZŠ Turnov, Skálova
e-mail: michal.loukota@zsskalova.cz, tel.: 737 131 295

 

Pracovní skupina pro financování

vedoucí pracovní skupiny  Mgr. Martina Marková – Městský úřad Turnov, zástupce rodičů,
e-mail: m.markova@mu.turnov.cz,  tel.: 481 366 757

 

Pracovní skupina pro podporu gramotností a kompetencí managementu škol

vedoucí pracovní skupiny  Mgr. Vítězslav Šťastný, Dis. – ZŠ Zborovská 519
e-mail: stastny@zvsturnov.cz,  tel.: 602 640 885

 

Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

vedoucí pracovní skupiny   Mgr. Petra Jágrová – ZŠ Turnov, Skálova
e-mail: petra.jagrova@zsskalova.cz tel.: 481 322 770