Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Kancelář Turnov

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
Skálova 92, 3. patro
511 01, Turnov

Kancelář Sobotka

náměstí Míru 5
507 43 Sobotka
tel.: +420 602 600 804.
e-mail: opspcr@seznam.cz