Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Dotační fond Libereckého kraje,  vyhlásil výzvu v programu č. 1.5 – Ochrana škol jako možných měkkých cílů.

Dotace je určena na opatření vedoucí k větší bezpečnosti mateřských, základních a středních škol nezřizovaných krajem.

Žádost o dotaci podává obec, která může podat maximálně dvě žádosti.

V jedné žádosti může být řešeno více škol.

Příjem žádostí bude od 28.6.  do 31.8.2024

min. výše dotace 25.000,-        max. výše dotace 100.000,-       výše dotace je 50%

Veškeré informace naleznete na stránkách kraje https://dotace.kraj-lbc.cz/pozarni-ochrana-a-prevence-kriminality-dotacni-fond/1-5-ochrana-skol-jako-moznych-mekkych-cilu-nbsp-d456645.htm