Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

MAP (místní akční plán vzdělávání)

je dokument, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15. let. Bude zahrnovat oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání a zájmového a neformálního vzdělávání.

Prioritní opatření MAP:

 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Doporučená opatření MAP:

 1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
 2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
 3. Kariérové poradenství v základních školách

 

MAS (místní akční skupina)

je organizace, která funguje na základě rozhodování místních aktérů a spolupracuje na rozvoji venkova pomocí dotací z EU, metodou LEADER.

LEADER je společná iniciativa Evropské unie zaměřená k posílení venkovského prostoru a je postavená na těchto znacích:

 • každý region má svoje specifika, která mohou být při správném využití jeho šancemi
 • nejlepší znalost regionu mají ti, kteří v něm bydlí a působí, aktivní subjekty vytvářejí tzv. místní akční skupinu (MAS), která určitým způsobem může spoluvytvářet svůj region
 • do partnerství jsou zapojeni zástupci komunální sféry, podnikatelé, neziskové organizace, fyzické osoby apod., tím dochází k výměně zkušeností a k plnému využití místního potenciálu

V ORP Turnov, kde se zpracovává výše uvedený MAP, působí tři Místní akční skupiny:

 • MAS Achát, z.s. Jenišovice 67 – působí na území těchto obcí z ORP Turnov: Malá Skála*, Čtveřín, Kobyly, Lažany, Paceřice, Pěnčín, Příšovice, Radimovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Jenišovice, Frýdštejn, Vlastibořice, Žďárek, Klokočí, Loučky, Mírová pod Kozákovem, Ohrazenice, Přepeře, Radostná pod Kozákovem, Rakousy.
 • OPS pro Český ráj, MAS Český ráj a Střední Pojizeří, Sobotka – působí na území těchto obcí z ORP Turnov: město Turnov, Modřišice, Olešnice, Kacanovy, Všeň, Vyskeř, Hrubá Skála, Karlovice, Ktová, Troskovice.
 • MAS Brána do Českého ráje, Libuň 27 – působí na území těchto obcí z ORP Turnov: Holenice, Rovensko pod Troskami, Tatobity, Žernov.

*  Tučně vyznačená obec, kde se nachází ZŠ nebo MŠ

mapa02