Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov
MAP TURNOVSKO
Název projektu: MAP Turnovsko
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000101
Doba realizace projektu: 1. 5. 2016 – 31. 12. 2017
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: Výzva č. 02_15_005 – Místní akční plány rozvoje vzdělávání
Realizátor: MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Anotace projektu: Podstatou projektu MAP Turnovsko je vytvoření funkčního partnerství aktérů ovlivňujících předškolní a základní vzdělávání a rozvoj udržitelného systému komunikace pro zvýšení kvality vzdělávání v rámci ORP Turnov. Během realizace projektu bude vytvořen místní akční plán, který je součástí tzv. akce KLIMA.